Әлжанова Әлия Ермекқызы

Әлжанова Әлия Ермекқызы
Ғылым және технологиялар

Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ, техникалық физика кафедрасы, аға оқытушы, PhD докторы

«Жаңа наноматериал SiO2/Si негізінде»