(Рус) Абжалелов Бахытбек Байдосович, Жумагулов Темирбек Жамедович

(Рус) Абжалелов Бахытбек Байдосович, Жумагулов Темирбек Жамедович
(Рус) Наука и техника

Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университеті, Мұнайгаз инжиниринг кафедрасы, меңгеруші, т.ғ.к., инженерлік-экологиялық факультет, декан, б.ғ.к. Мұнай қалдықтарын пайдалану технологиясы және оның экологиялық тиімділігін зерттеу (Құмкөл кен орны негізінде)